שירותים

עיקרי השירותים הניתנים במשרדנו:

יעוץ תכנון ופיקוח איטום מבנים

יעוץ ופיקוח לשיקום מבנים ושיקום בטונים

יעוץ, תכנון האיטום ופיקוח כנגד גזי קרקע

הכנת חוות דעת לבתי משפט, בנושאי איטום

ניהול בוררויות ופתרון סכסוכים בפרויקטים בנושא האיטום