בית מלון אריסטובולוס

ביטוח לאומי ירושלים

ביטוח לאומי ירושליים – בניין המרכזי

אקדמיה למוזיקה ירושלים

מוזיאון הסובלנות ירושלים

טויטה ירושלים 2011

האוניברסיטה העברית גבעת רם בניין מדעי וחקר המח