קניון סינמה סיטי, ירושלים

בניין קקל 37, ירושלים

פסגת זהב – מזל טלה, ירושלים

פרויקט איטום בניני המתחם פסגות ירושלים /פרויקט קרסו

הנבאים 41, ירושלים

מתחם תנובה

מתחם שנלר

משרדי מבקר המדינה

משרדי הממשלה החדשים ג'נרי, ירושלים

משכנות האומה ירושלים