שכונת גל הפסגה קירית אונו

משען ברודצקי ומשען פיכמן, רמת אביב

פרויקט חברת החשמל רוטנברג, אשקלון

פרויקט חברת החשמל, סדום

חברת החשמל חיפה גרנד קניון

פרויקט חברת החשמל, חדרה

פרויקט חברת החשמל, גזר

פרויקט חברת החשמל, אשדוד

תיאטרון ירושלים

שלוה ירושלים