ניתנת חוות דעת ופתרון מקצועית וניהול בוררויות בסכסוכים בנושא האיטום עפ"י בקשת בתי המשפט, חברות ממשלתיות ופרטיות